تیر

1401

شناسایی تامین کنندگان تجهيزات حفاري درون چاهي دستگاههای حفاری مغزه گیری شرکت اكتشاف و حفاري صدر تامين

فراخوان عمومی

محل تحویل اسناد و مدارک:

تهران، خيابان وليعصر، خیابان رحیمی، پلاک 2، طبقه 5، دبیرخانه شرکت اکتشاف و حفاری صدرتأمین

اطلاعات بیشتر
مرداد

1401

شناسایی تامین کنندگان تجهيزات حفاري درون چاهي دستگاههای حفاری مغزه گیری شرکت اكتشاف و حفاري صدر تامين

تجدید فراخوان عمومی

محل تحویل اسناد و مدارک:

تهران، خيابان وليعصر ،‌بعد از تقاطع نیایش ، خيابان سعیدی،‌پلاك 23 ،‌طبقه دوم

اطلاعات بیشتر
آبان

1401

تمدید زمان ارسال اسناد مناقصه محدود (شماره 14010710)

محل تحویل اسناد و مدارک:

خيابان وليعصر ، خیابان سعیدی ، ‌نرسيده به خیابان جردن ، پلاك 23،‌ساختمان کاشی الوند ، طبقه دوم جنوبی ، دبيرخانه کمیسیون معاملات شركت اكتشاف و حفاري صدر تامين

اطلاعات بیشتر
آبان

1401

تمدید مجدد زمان ارسال اسناد مناقصه محدود

محدود

محل تحویل اسناد و مدارک:

خيابان وليعصر ، خیابان سعیدی ، ‌نرسيده به خیابان جردن ، پلاك 23،‌ساختمان کاشی الوند ، طبقه دوم جنوبی ، دبيرخانه کمیسیون معاملات شركت اكتشاف و حفاري صدر تامين

اطلاعات بیشتر
آذر

1401

تمدید زمان ارسال پاکت "ج" (شماره 14010710)

تمدید

محل تحویل اسناد و مدارک:

تهران ، بلوار آفریقا ، بالاتر از اسفندیار ، خیابان رحیمی ، پلاك 2 ، ‌ساختمان خاک چینی ، طبقه پنجم ، دبيرخانه کمیسیون معاملات شركت اكتشاف و حفاري صدر تامين

اطلاعات بیشتر
اسفند

1401

شناسايى تامين كنندگان دستگاه حفارى شركت اكتشاف و حفاري صدر تامين

فراخوان عمومی

محل تحویل اسناد و مدارک:

تهران ، بلوار آفریقا ، بالاتر از اسفندیار ، خیابان رحیمی ، پلاك 2 ، ‌ساختمان خاک چینی ، طبقه پنجم ، دبيرخانه کمیسیون معاملات شركت اكتشاف و حفاري صدر تامين

اطلاعات بیشتر
شهریور

1402

آگهی فراخوان عمومی شناسایی تأمین کنندگان تجهیزات زمین شناسی

فراخوان عمومی

محل تحویل اسناد و مدارک:

تهران، خيابان وليعصر، خیابان رحیمی، پلاک 2، طبقه 5، دبیرخانه شرکت اکتشاف و حفاری صدرتأمین

اطلاعات بیشتر
آذر

1402

آگهی فراخوان شناسایی و ارزیابی کیفی تامین کنندگان تجهیزات زمین شناسی و ژئوفیزیک(نوبت سوم)

فراخوان عمومی

محل تحویل اسناد و مدارک:

تهران، بلوار نلسون ماندلا، بالاتر از چهار راه اسفندیار، کوچه رحیمی، پلاک 2، طبقه 5 -کد پستی 1967916984-دبیرخانه شرکت اکتشاف و حفاری صدر تامین.

اطلاعات بیشتر
دی

1402

آگهی مناقصه عمومی شماره 1/14021026 خرید تجهیزات حفاری مغزه¬گیری

محل تحویل اسناد و مدارک:

تهران، بلوارآفریقا، بعد از اسفندیار، کوچه رحیمی، پلاک 2، طبقه 5، کدپستی 1967916984 - دبيرخانه کمیسیون معاملات شركت اكتشاف و حفاري صدر تأمین

اطلاعات بیشتر
دی

1402

فراخوان مناقصه شماره 2/14021026 خرید تجهیزات حفاری RC

عمومی

محل تحویل اسناد و مدارک:

تهران، بلوارآفریقا، بعد از اسفندیار، کوچه رحیمی، پلاک 2، طبقه 5، کدپستی 1967916984 - دبيرخانه کمیسیون معاملات شركت اكتشاف و حفاري صدر تأمین

اطلاعات بیشتر
دی

1402

آگهی مناقصه عمومی شماره 3/14021026 افزودنی¬های حفاری

عمومی

محل تحویل اسناد و مدارک:

تهران، بلوارآفریقا، بعد از اسفندیار، کوچه رحیمی، پلاک 2، طبقه 5، کدپستی 1967916984 - دبيرخانه کمیسیون معاملات شركت اكتشاف و حفاري صدر تأمین

اطلاعات بیشتر
دی

1402

آگهی مناقصه عمومی شماره 4/14021026 جعبه نمونه مغزه

محل تحویل اسناد و مدارک:

تهران، بلوارآفریقا، بعد از اسفندیار، کوچه رحیمی، پلاک 2، طبقه 5، کدپستی 1967916984 - دبيرخانه کمیسیون معاملات شركت اكتشاف و حفاري صدر تأمین

اطلاعات بیشتر
بهمن

1402

آگهی فراخوان شناسایی و ارزیابی کیفی تامین کنندگان تجهیزات زمین شناسی و ژئوفیزیک(نوبت چهارم)

فعال

محل تحویل اسناد و مدارک:

اطلاعات بیشتر
بهمن

1402

آگهی نوبت دوم و تمدید زمان مناقصه عمومی شماره 3/14021026

محل تحویل اسناد و مدارک:

تهران، بلوارآفریقا، بعد از اسفندیار، کوچه رحیمی، پلاک 2، طبقه 5، کدپستی 1967916984 - دبيرخانه کمیسیون معاملات شركت اكتشاف و حفاري صدر تأمین

اطلاعات بیشتر
بهمن

1402

آگهی نوبت دوم و تمدید زمان مناقصه شماره 2/14021026

محل تحویل اسناد و مدارک:

تهران، بلوارآفریقا، بعد از اسفندیار، کوچه رحیمی، پلاک 2، طبقه 5، کدپستی 1967916984 - دبيرخانه کمیسیون معاملات شركت اكتشاف و حفاري صدر تأمین

اطلاعات بیشتر
بهمن

1402

آگهی نوبت دوم و تمدید زمان مناقصه عمومی شماره 1/14021026

محل تحویل اسناد و مدارک:

تهران، بلوارآفریقا، بعد از اسفندیار، کوچه رحیمی، پلاک 2، طبقه 5، کدپستی 1967916984 - دبيرخانه کمیسیون معاملات شركت اكتشاف و حفاري صدر تأمین

اطلاعات بیشتر
بهمن

1402

آگهی نوبت دوم و تمدید زمان مناقصه عمومی شماره 4/14021026

محل تحویل اسناد و مدارک:

تهران، بلوارآفریقا، بعد از اسفندیار، کوچه رحیمی، پلاک 2، طبقه 5، کدپستی 1967916984 - دبيرخانه کمیسیون معاملات شركت اكتشاف و حفاري صدر تأمین

اطلاعات بیشتر
خرداد

1403

آگهی فراخوان عمومی شناسایی پیمانکاران حفاری مغزه گیری و RC (نوبت اول)

فراخوان عمومی

محل تحویل اسناد و مدارک:

تهران، خيابان وليعصر، خیابان رحیمی، پلاک 2، طبقه 5، دبیرخانه شرکت اکتشاف و حفاری صدرتأمین

اطلاعات بیشتر
خرداد

1403

آگهی فراخوان عمومی شناسایی تأمین¬کنندگان تجهیزات و ماشین¬آلات و افزودنی¬های مورد نیاز حفاری مغزه¬گیری و RC (نوبت اول)

فراخوان عمومی

محل تحویل اسناد و مدارک:

تهران، خيابان بلوار نلسون ماندلا، خیابان رحیمی، پلاک 2، طبقه 5، دبیرخانه شرکت اکتشاف و حفاری صدرتأمین

اطلاعات بیشتر

عضویت در خبرنامه

There's an error and we couldn't find your address.