تیر

1401

شناسایی تامین کنندگان تجهيزات حفاري درون چاهي دستگاههای حفاری مغزه گیری شرکت اكتشاف و حفاري صدر تامين

فراخوان عمومی

محل تحویل اسناد و مدارک:

تهران، خيابان وليعصر ،‌نرسيده به پارك وي ، خيابان خاكزاد ،‌پلاك 21 ،‌طبقه دوم

اطلاعات بیشتر
مرداد

1401

شناسایی تامین کنندگان تجهيزات حفاري درون چاهي دستگاههای حفاری مغزه گیری شرکت اكتشاف و حفاري صدر تامين

تجدید فراخوان عمومی

محل تحویل اسناد و مدارک:

تهران، خيابان وليعصر ،‌بعد از تقاطع نیایش ، خيابان سعیدی،‌پلاك 23 ،‌طبقه دوم

اطلاعات بیشتر
آبان

1401

تمدید زمان ارسال اسناد مناقصه محدود (شماره 14010710)

محل تحویل اسناد و مدارک:

خيابان وليعصر ، خیابان سعیدی ، ‌نرسيده به خیابان جردن ، پلاك 23،‌ساختمان کاشی الوند ، طبقه دوم جنوبی ، دبيرخانه کمیسیون معاملات شركت اكتشاف و حفاري صدر تامين

اطلاعات بیشتر
آبان

1401

تمدید مجدد زمان ارسال اسناد مناقصه محدود

محدود

محل تحویل اسناد و مدارک:

خيابان وليعصر ، خیابان سعیدی ، ‌نرسيده به خیابان جردن ، پلاك 23،‌ساختمان کاشی الوند ، طبقه دوم جنوبی ، دبيرخانه کمیسیون معاملات شركت اكتشاف و حفاري صدر تامين

اطلاعات بیشتر
آذر

1401

تمدید زمان ارسال پاکت "ج" (شماره 14010710)

تمدید

محل تحویل اسناد و مدارک:

تهران ، بلوار آفریقا ، بالاتر از اسفندیار ، خیابان رحیمی ، پلاك 2 ، ‌ساختمان خاک چینی ، طبقه پنجم ، دبيرخانه کمیسیون معاملات شركت اكتشاف و حفاري صدر تامين

اطلاعات بیشتر
اسفند

1401

شناسايى تامين كنندگان دستگاه حفارى شركت اكتشاف و حفاري صدر تامين

فراخوان عمومی

محل تحویل اسناد و مدارک:

تهران ، بلوار آفریقا ، بالاتر از اسفندیار ، خیابان رحیمی ، پلاك 2 ، ‌ساختمان خاک چینی ، طبقه پنجم ، دبيرخانه کمیسیون معاملات شركت اكتشاف و حفاري صدر تامين

اطلاعات بیشتر
شهریور

1402

آگهی فراخوان عمومی شناسایی تأمین کنندگان تجهیزات زمین شناسی

فراخوان عمومی

محل تحویل اسناد و مدارک:

تهران، خيابان وليعصر، خیابان رحیمی، پلاک 2، طبقه 5، دبیرخانه شرکت اکتشاف و حفاری صدرتأمین

اطلاعات بیشتر

عضویت در خبرنامه

There's an error and we couldn't find your address.