تیر

1401

شناسایی تامین کنندگان تجهيزات حفاري درون چاهي دستگاههای حفاری مغزه گیری شرکت اكتشاف و حفاري صدر تامين

فراخوان عمومی

محل تحویل اسناد و مدارک:

تهران، خيابان وليعصر ،‌نرسيده به پارك وي ، خيابان خاكزاد ،‌پلاك 21 ،‌طبقه دوم

اطلاعات بیشتر
مرداد

1401

شناسایی تامین کنندگان تجهيزات حفاري درون چاهي دستگاههای حفاری مغزه گیری شرکت اكتشاف و حفاري صدر تامين

تجدید فراخوان عمومی

محل تحویل اسناد و مدارک:

تهران، خيابان وليعصر ،‌بعد از تقاطع نیایش ، خيابان سعیدی،‌پلاك 23 ،‌طبقه دوم

اطلاعات بیشتر

عضویت در خبرنامه

There's an error and we couldn't find your address.