آگهی فراخوان شناسایی و ارزیابی کیفی تامین کنندگان تجهیزات زمین شناسی و ژئوفیزیک(نوبت سوم)

تاریخ: 1402-09-07 13:50:43

کد فراخوان :

نوع : فراخوان عمومی

وضعیت : فعال

نوع انتشار :

نوع فراخوان :

نوع برگزاری : عمومی

مهلت تحویل اسناد : 1402.10.20

محل بازگشایی پیشنهادها : تهران، بلوار نلسون ماندلا، بالاتر از چهار راه اسفندیار، کوچه رحیمی، پلاک 2، طبقه 5 -کد پستی 1967916984-دبیرخانه شرکت اکتشاف و حفاری صدر تامین.

تاریخ بازگشایی اسناد مناقصه : 1402.10.27

محل تحویل اسناد و مدارک :
تهران، بلوار نلسون ماندلا، بالاتر از چهار راه اسفندیار، کوچه رحیمی، پلاک 2، طبقه 5 -کد پستی 1967916984-دبیرخانه شرکت اکتشاف و حفاری صدر تامین.

توضیحات :

شرکت اکتشاف و حفاری صدر تامین (سهامی خاص) به شماره ثبت 271399 و شناسه ملی 10103079357در نظر دارد پیرو آگهی های مورخ 06/06/1402 و 19/06/1402  از طریق فراخوان عمومی نسبت به شناسایی و ارزیابی کیفی (RFQ) شرکت­های حائز صلاحیت در زمینه تأمین تجهیزات مطالعات زمین شناسی و ژئوفیزیک (زمینی و درون چاهی)، با شرایط و مشخصات زیر اقدام نماید:

  • دستگاه مغناطیس‌سنجی پروتون و سزیم شرکت‌های GEM و Geometrics،

  • دستگاه لاگینگ درون چاهی شرکت رابرتسون انگلیس،

  • دستگاه اندازه‌گیری مقاومت‌ویژه و قطبش‌القایی شرکت GDD،

  • دستگاه اندازه گیری مقاومت‌ویژه و قطبش‌القایی و خودپذیدی مغناطیسی دستی  KT20 شرکت Dynamics،

  • دستگاه اندازه گیری XRF دستی شرکت Niton،

  • دستگاه SWIR (Short-wave infrared spectral)  با کاربرد شناسایی کانی ها

لذا از کلیه شرکت‌هایی که توانایی تامین و ارائه خدمات پس از فروش تجهیزات فوق، برگزاری دوره‌های آموزشی مربوطه و ارائه گواهی‌نامه‌های معتبر برای نفرات این مجموعه را دارا هستند، دعوت می گردد، با ارائه معرفینامه رسمی و اصل فیش واریزی به مبلغ 5.000.000 ریال به شماره شبا 260180000000000268784004 و شماره حساب  268784004 به نام شرکت اکتشاف و حفاری صدرتامین نزد بانک تجارت، نسبت به دریافت اسناد شناسایی و ارزیابی کیفی (RFQ) اقدام نمایند.

  1. آخرین مهلت دریافت اسناد ارزیابی و تحویل پاکت حاوی اسناد تکمیل شده ساعت 16 روز 20/09/1402 می باشد.

  2. نشانی محل دریافت و تحویل اسناد ارزیابی: تهران، بلوار نلسون ماندلا، بالاتر از چهار راه اسفندیار، کوچه رحیمی،  پلاک 2، طبقه 5 -کد پستی  1967916984-دبیرخانه شرکت اکتشاف و حفاری صدر تامین.

  3. لیست تجهیزات مورد نیاز به همراه مشخصات فنی، پیوست اسناد ارزیابی کیفی می باشد.

  4. برای شرکت هایی که در ارزیابی کیفی مورد تایید قرار گیرند دعوتنامه درخصوص حضور در مناقصه ارسال می گردد.

 

دبیرخانه شرکت اکتشاف و حفاری صدر تامین

مستندات :

# دانلود فایل
9 دانلود فایل پیوست

عضویت در خبرنامه

There's an error and we couldn't find your address.