شناسايى تامين كنندگان دستگاه حفارى شركت اكتشاف و حفاري صدر تامين

تاریخ: 1401-12-06 09:54:55

کد فراخوان : 011203

نوع : فراخوان عمومی

وضعیت : فعال

نوع انتشار :

نوع فراخوان :

نوع برگزاری :

مهلت تحویل اسناد : 1401.12.20

محل بازگشایی پیشنهادها : تهران ، بلوار آفریقا ، بالاتر از اسفندیار ، خیابان رحیمی ، پلاك 2 ، ‌ساختمان خاک چینی ، طبقه پنجم ، دبيرخانه کمیسیون معاملات شركت اكتشاف و حفاري صدر تامين

تاریخ بازگشایی اسناد مناقصه :

محل تحویل اسناد و مدارک :
تهران ، بلوار آفریقا ، بالاتر از اسفندیار ، خیابان رحیمی ، پلاك 2 ، ‌ساختمان خاک چینی ، طبقه پنجم ، دبيرخانه کمیسیون معاملات شركت اكتشاف و حفاري صدر تامين

توضیحات :

مستندات :

# دانلود فایل
7 دانلود فایل پیوست

عضویت در خبرنامه

There's an error and we couldn't find your address.