تمدید زمان ارسال پاکت "ج" (شماره 14010710)

تاریخ: 1401-09-19 13:49:38

کد فراخوان : 14010710

نوع : تمدید

وضعیت :

نوع انتشار :

نوع فراخوان : تمدید مهلت ارسال

نوع برگزاری :

مهلت تحویل اسناد :

محل بازگشایی پیشنهادها :

تاریخ بازگشایی اسناد مناقصه :

محل تحویل اسناد و مدارک :
تهران ، بلوار آفریقا ، بالاتر از اسفندیار ، خیابان رحیمی ، پلاك 2 ، ‌ساختمان خاک چینی ، طبقه پنجم ، دبيرخانه کمیسیون معاملات شركت اكتشاف و حفاري صدر تامين

توضیحات :

مستندات :

# دانلود فایل
6 دانلود فایل پیوست

عضویت در خبرنامه

There's an error and we couldn't find your address.