تمدید مجدد زمان ارسال اسناد مناقصه محدود

تاریخ: 1401-08-09 11:34:29

کد فراخوان : شماره 14010710

نوع : محدود

وضعیت : فعال

نوع انتشار :

نوع فراخوان :

نوع برگزاری :

مهلت تحویل اسناد : 1401/08/14

محل بازگشایی پیشنهادها : دبيرخانه کمیسیون معاملات شركت اكتشاف و حفاري صدر تامين

تاریخ بازگشایی اسناد مناقصه :

محل تحویل اسناد و مدارک :
خيابان وليعصر ، خیابان سعیدی ، ‌نرسيده به خیابان جردن ، پلاك 23،‌ساختمان کاشی الوند ، طبقه دوم جنوبی ، دبيرخانه کمیسیون معاملات شركت اكتشاف و حفاري صدر تامين

توضیحات :

مستندات :

# دانلود فایل
5 دانلود فایل پیوست

عضویت در خبرنامه

There's an error and we couldn't find your address.