شناسایی تامین کنندگان تجهيزات حفاري درون چاهي دستگاههای حفاری مغزه گیری شرکت اكتشاف و حفاري صدر تامين

تاریخ: 1401-05-26 09:46:18

کد فراخوان :

نوع : تجدید فراخوان عمومی

وضعیت : فعال

نوع انتشار : مجدد

نوع فراخوان : عمومی

نوع برگزاری :

مهلت تحویل اسناد : 1401.05.25

محل بازگشایی پیشنهادها : تهران، خيابان وليعصر ،‌بعد از تقاطع نیایش ، خيابان سعیدی،‌پلاك 23 ،‌طبقه دوم

تاریخ بازگشایی اسناد مناقصه : 1401.05.25

محل تحویل اسناد و مدارک :
تهران، خيابان وليعصر ،‌بعد از تقاطع نیایش ، خيابان سعیدی،‌پلاك 23 ،‌طبقه دوم

توضیحات :

مستندات :

# دانلود فایل
3 دانلود فایل پیوست

عضویت در خبرنامه

There's an error and we couldn't find your address.