آگهی فراخوان عمومی شناسایی پیمانکاران حفاری مغزه گیری و RC (نوبت دوم)

تاریخ: 1403-04-06 09:58:38

کد فراخوان :

نوع :

وضعیت : فعال

نوع انتشار : فراخوان عمومی

نوع فراخوان :

نوع برگزاری : فراخوان عمومی

مهلت تحویل اسناد : 16/04/1403

محل بازگشایی پیشنهادها : تهران، خيابان وليعصر، خیابان رحیمی، پلاک 2، طبقه 5، دبیرخانه شرکت اکتشاف و حفاری صدرتأمین

تاریخ بازگشایی اسناد مناقصه :

محل تحویل اسناد و مدارک :
تهران، خيابان وليعصر، خیابان رحیمی، پلاک 2، طبقه 5، دبیرخانه شرکت اکتشاف و حفاری صدرتأمین

توضیحات :

بسمه­ تعالی

شرکت اكتشاف و حفاري صدر تأمين در نظر دارد نسبت به شناسایی پیمانکاران حفاری مغزه گیری و RC اقدام نماید.

 

مستندات و مدارک مورد نیاز جهت ارزیابی:

 1. ارائه اسناد هویتی شامل آگهی تأسیس، اساسنامه، آخرین آگهی تغییرات مبنی بر معرفی صاحبان امضای مجاز و اعلام سرمایه شرکت و یا ارائه صورت­های مالی حسابرسی شده، گواهی ثبت نام در سامانه مودیان مالیات بر ارزش افزوده برای اشخاص حقوقی و پروانه کسب و کارت ملی برای اشخاص حقیقی
 2. ارائه اسناد مثبته سوابق حفاری مغزه­گیری و RC شامل قرارداد و صورت وضعیت و ...
 3. گواهی رضایت و حسن عملکرد از کارفرمایان قبلی
 4. ارائه گردش حساب یکساله و یا گواهی تمکن مالی بصورت تأیید شده بانکی
 5. ارائه لیست و مدارک دال بر مالکیت یا اجاره دستگاه­ها و تجهیزات حفاری مغزه گیری و RC
 6. ارائه لیست کارشناسان فنی، برنامه ریزی و کنترل پروژه با ارائه مستندات
 7. ارائه لیست پرسنل عملیات حفاری مغزه­گیری و RC و سایر عوامل اجرائی با ارائه مستندات
 8. نشانی محل فعالیت با ارائه مستندات مبنی بر ملکی و یا استیجاری بودن آن

 

 • ارزيابي کیفی متقاضیان توسط شرکت اکتشاف و حفاری صدرتأمین انجام می­پذیرد و متقاضی حق هيچگونه اعتراضي را نخواهد داشت.
 • ضمناً اعلام می­دارد، آخرین مهلت تسلیم پاکت‌های حاوی اسناد ارزیابی، ساعت 15 روز یکشنبه مورخ  16/04/1403 می­باشد، لذا از متقاضیان دعوت می­گردد حداکثر تا تاریخ مذکور، اطلاعات درخواستی را در پاکت دربسته به نشانی: تهران، خيابان وليعصر، خیابان رحیمی، پلاک 2، طبقه 5، دبیرخانه شرکت اکتشاف و حفاری صدرتأمین ارسال نمایند.
 • متقاضیان میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن: 26292164 -021 تماس حاصل نمایند.

مستندات :

# دانلود فایل
21 دانلود فایل پیوست

عضویت در خبرنامه

There's an error and we couldn't find your address.