فراخوان مناقصه شماره 2/14021026 خرید تجهیزات حفاری RC

تاریخ: 1402-10-26 13:49:57

کد فراخوان : 2/14021026

نوع : عمومی

وضعیت : فعال

نوع انتشار :

نوع فراخوان :

نوع برگزاری : عمومی

مهلت تحویل اسناد : 03/11/1402

محل بازگشایی پیشنهادها : تهران، بلوارآفریقا، بعد از اسفندیار، کوچه رحیمی، پلاک 2، طبقه 5، کدپستی 1967916984 - دبيرخانه کمیسیون معاملات شركت اكتشاف و حفاري صدر تأمین

تاریخ بازگشایی اسناد مناقصه : متعاقبا اعلام میگردد

محل تحویل اسناد و مدارک :
تهران، بلوارآفریقا، بعد از اسفندیار، کوچه رحیمی، پلاک 2، طبقه 5، کدپستی 1967916984 - دبيرخانه کمیسیون معاملات شركت اكتشاف و حفاري صدر تأمین

توضیحات :

مستندات :

# دانلود فایل
11 دانلود فایل پیوست

عضویت در خبرنامه

There's an error and we couldn't find your address.