تجهیزات اصلی

نام دستگاه مدل توان (HP) نوع حفاری حداکثر عمق (متر) تعداد کاتالوگ
دستگاه RC حفاری JK500 پودری(RC) 500 2 دانلود کاتالوگ
دستگاه حفاری مغزه گیری نیمه عمیق Tetra 1500 380 مغزه گیری 1500 3 دانلود کاتالوگ
دستگاه حفاری مغزه گیری عمیق Tetra 2500 380 مغزه گیری 2500 3 دانلود کاتالوگ

تجهیزات جانبی

نام دستگاه مدل هوادهی (CFM) فشار باد (BAR) تعداد کاتالوگ
دستگاه کمپرسور اینگرسولرند XHP1170-WCAT 1170 25 1 دانلود کاتالوگ
دستگاه کمپرسور دیزل HP1246-A 1130 34 1 دانلود کاتالوگ

عضویت در خبرنامه

There's an error and we couldn't find your address.